Samuel Hahnemann, grondlegger van de homeopathie

De grondlegger van de homeopathie is Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann leefde van 1755 tot 1843. Als arts had hij grote wetenschappelijke belangstelling en schreef diverse artikelen en boeken over de geneeskunde en de farmacie.
In zijn tijd werkte men veel met bloedzuigers, aderlaten en purgeren. Samuel Hahnemann was het hier volstrekt mee oneens en ging hier dan ook fel tegen tekeer. Bij de meeste van de artsen en apothekers was hij dan ook in zijn tijd niet erg populair. 

Bij de vertaling van een Engels werk stuitte Samuel op een verklaring van de werking van kinabast bij de behandeling van malaria. Hahnemann vond de gegeven verklaring onbevredigend en besloot het middel op zichzelf te testen om zo tot een betere verklaring te komen.


Het resultaat van de test was verbluffend. De kinabast die Hahnemann in gezonde toestand had ingenomen veroorzaakte gedurende enkele uren malariasymptomen bij hemzelf. Dit bracht hem op een nieuwe benadering van genezen: Simila similibus curentus  oftewel 'dat het gelijke door het gelijkende genezen wordt'. Hahnemann zei ook wel: 'Laat de tijger de tijger verslaan'.

Hij onderzocht een groot aantal middelen op hun effect op gezonde proefpersonen en kwam tot de volgende conclusie: het was mogelijk de symptomen van zijn patiënten te genezen met middelen, die bij gezonde proefpersonen vergelijkbare symptomen veroorzaakten als die bij de zieke mens.

Samuel Hahnemann.......symptomen.......praktijkvoorbeelden.voorbeeld